• Dyrektor szkoły

      •  mgr Barbara Janas
      • Wicedyrektor

      • mgr Sylwia Konieczna