• Rok szkolny 2017/2018


     Miejski Konkurs Plastyczny "CZtery pory roku"- "Pudełko zwane wyobraźnią" organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Chorzowie.

    Vanessa Pastuszka - II miejsce
    Natalia Piela - wyróżnienie

     Ogólnopolski Pikniku malarski "Sielskie klimaty" orgaznizowanym przez Liceum Plastyczne w Katowicach

    VANESSA PASTUSZKA uzyskała III MIEJSCE

    na wystawę poplenerową zakwalifikowały się obrazy następujących uczniów:

    Alicji Wawrzyniuk, Marii Debudaj, Martyny Papiernik, Karoliny Mierzwy, Amelii Niechwiadowicz, Wojciecha Wanot.

    Regionalnym Konkursie Interdyscyplinarnym "Nieść radość wszystkim wokół" na pracę plastyczną pt. "Kolędnicy":
    Maria Debudaj I miejsce
    Vanessa Pastuszka II miejsce
    Joanna Tomeczek wyróżnienie
    Dorota Traciłowska wyróżnienie, Emilia Damek wyróżnienie dyrektora

    Regionalny Konkurs Interdyscyplinarny ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA, organizowanego przez SP2 w Chorzowie.
    W kategorii solista wyróżnienie otrzymała MARTA MORGAŃSKA.
    Zespół w składzie: MARTA MORGAŃSKA, EMILIA WODYK, KAMILA MAKÓWKA, SZYMON KLESZKO zdobył II miejsce.

    Miejski Konkurs Plastyczny na dzwoneczek bożonarodzeniowy z surowców wtórnych, organizowany przez Urząd Miasta         w Chorzowie. 
    I MIEJSCE uzyskała Oliwia Zawół (3a)
    WYRÓŻNIENIE - Natalia Peła (4b)

    Miejski Konkurs kolęd i pastorałek  w Chorzowie.

    W kategorii solista wyróżnienie otrzymała MARTA MORGAŃSKA.
    Zespół w składzie: MARTA MORGAŃSKA, EMILIA WODYK, KAMILA MAKÓWKA, SZYMON KLESZKO zdobył I miejsce.

    Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt."Teatr to ...". organizowany przez Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach-  

    Zuzanna Olszewska (6c) -  III miejsce w