• Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 37 w Chorzowie

    Szanowni Rodzice. Proszę zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych. Uprzejmie informujemy, że plan zajęć pozalekcyjnych uzależniony jest
    od planu obowiązkowych zajęć nauczycieli.

    Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej organizowane na podstawie zaświadczeń lekarskich. Zapisy do grup gimnastyki korekcyjnej bezpośrednio u nauczyciela.
    l.p

    nazwisko

    nazwa zajęć pozalekcyjnych

    klasa

    godz. sala

    1

    Biniarz - Koszembar Izolda


    Zajęcia rozwijające kompetencje języka angielskiego

    2ab,3abc


    zajęcia będą realizowane od listopada ( nauczyciel na zwolnieniu lekarskim)

    2

    Maro Dorota


    Zajęcia rozwijające kompetencje języka angielskiego

    1abc


    3

    Grzelczyk Beata


    Zajęcia plastyczne „Cztery pory roku”


    Z matematyką za pan brat”-zajęcia przygotowujące do Międzynarodowego Konkursu „Maluch”

    Radzę sobie coraz lepiej” zespół dydaktyczno- wyrównawczy z edukacji matematycznej    1abc


    3abcd


    1abc


    4

    Jurek Mirosława


    Zajęcia z nauki programowania”

    Radzę sobie coraz lepiej” zespół dydaktyczno- wyrównawczy z edukacji polonistycznej


    Klub Obieżyświata”

    1abc

    1abc


    1abc

    1-3


    5

    Świerkot Magdalena


    Klubik Malucha -„Z bajkami przez świat”

    Radzę sobie coraz lepiej” zespół dydaktyczno- wyrównawczy z edukacji polonistycznej    1-3

    2ab


    6

    Konieczna –Kowalczyk Monika

    Kółko taneczne „Wygibaski

    1-3


    7

    Ryńska - Taszakowska Małgorzata

    Łamigłówki mądrej główki ‘’

    1-3


    8

    Skop Katarzyna


    Mały Matejko –zajęcia plastyczne


    2-3    9

    Twardowska - Wiecha Mirosława


    Magiczny świat zabaw sportowych


    1-3


    10

    Wyrębak Joanna

    Radzę sobie coraz lepiej” zespół dydaktyczno- wyrównawczy

    Koło gier planszowych

    3abcd

    1-3


    11

    Zielińska Agnieszka

    Gimnastyka korekcyjna

    1-3    12


    Sobczyk Renata

    Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne


    1-2