• Nagłówek

    • AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II

     Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

     Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

     Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (nr konkursu: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15).

     Projekt skierowany jest 600 uczniów z:

     • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie,

     • Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza w Chorzowie,

     • Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie, którzy ukończyli klasę III,

     • Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie, którzy ukończyli klasę

     oraz 90 nauczycieli w/w szkół.

     Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji u 600 uczniów (w tym 374 kobiet ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowa Batorego, zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 nauczycieli (w tym 82 kobiet) z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 umożliwiających wykorzystanie nowych metod i narzędzi zawodowych w pracy z uczniem/uczennicami do 31.12.2018 r.

     Projekt realizowany będzie na terenie Chorzowa.

     W ramach projektu uczniowie naszej szkoły poszerzą swoją wiedzę i umiejętności społeczno-zawodowe m.in. z nauk przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego, ICT, przedsiębiorczości, rozwoju osobistego i samorealizacji uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych grupowych i indywidualnych spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym i coachem oraz nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe.

     Dla uczniów szkół zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć, które będą wspomagały proces wyrównywania szans, przyswajania wiedzy w sposób atrakcyjny i ciekawy dla uczniów szkoły.

     W ramach projektu utworzona zostanie w Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza w Chorzowie międzyszkolna pracownia

     laboratoryjno-badawcza przeznaczona do prowadzenia zajęć eksperymentalnych, z której również nasi uczniowie będą mogli

     korzystać podczas zajęć eksperymentalnych.

     Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

     Realizatorem projektu jest:

     MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek,

     ul. Przedwiośnie 8/6,

     44-119 Gliwice

     Biuro projektu: ul. Dolnych Wałów 19B, 44-100 Gliwice

     W ramach projektu uczniowie naszej szkoły (którzy ukończyli klasę III) będą mogli bezpłatni skorzystać z następujących zajęć pozalekcyjnych:

     ZAJĘCIA GRUPOWE

     Akademia powtórek matematycznych

     – 30 godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania matematyki)

     Akademia j. angielskiego

     –30 godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania języka angielskiego)

     Akademia cyfrowej kreacji

     – 30 godz. zajęć (zajęcia z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia stron www, tworzenia bloga i obróbki zdjęć)

     Akademia młodego konstruktora

     – 30 godz. zajęć + wycieczka do Centrum Kopernika (zajęcia techniczne z wykorzystaniem robotów Lego Mindstorms)

     Warsztaty socjoterapii

     - 90 godz. zajęć (zajęcia z kształtowania umiejętności interpersonalnych, asertywności, podejmowania decyzji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami)

     Warsztaty arteterapii

     – 90 godz. zajęć (zajęcia dla osób z uzdolnieniami plastycznymi, lubiącymi wszelkie zajęcia kreatywne)

     Akademia zdrowego kręgosłupa

     - 20 godz. zajęć (gimnastyka na sali gimnastycznej)

     Akademia zdrowego kręgosłupa

     - 60 godz. zajęć (zajęcia na basenie)

     Akademia Młodego Przedsiębiorcy

     - 30 godz. zajęć (zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, obejmujące tworzenie mini biznes planów dla pierwszej wymarzonej działalności gospodarczej)

     Akademia eksperymentariuszy

     – 30 godz. zajęć (zajęcia z twórczego myślenia, eksperymentu, doświadczeń i szukania ciekawych rozwiązań)

     Akademia umysłów Ścisłych

     – 30 godz. zajęć (zajęcia rozwojowe z matematyki, fizyki i chemii)

     2. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

     Wizjonerzy biznesu

     – 2 godz. zajęć (zajęcia z zakresu badania predyspozycji i uzdolnień przedsiębiorczych ucznia)

     Biofeedback

     – 5 godz. zajęć (zajęcia umożliwiające zwiększenie efektywności pracy mózgu, relaksację ucznia, lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach)

     Indywidualne wsparcie ucznia IWP

     - 5 godz. zajęć (zajęcia terapeutyczne dla uczniów, wspierające ich rozwój intelektualny i społeczny)

     Coaching

     – 5 godz. zajęć (zajęcia z zakresu rozwoju pasji i zainteresowań oraz określenia celu dalszego kierunku kształcenia i rozwoju osobistego)

     oraz w ramach AKADEMII NAUCZYCIELA – nauczyciele naszej szkoły będą mogli skorzystać z  kursów kwalifikacyjnych:

     • Socjoterapia

     • Arteterapia

     oraz kursów doskonalących:

     • Scratch

     • Tutoring

     • Coaching

     • TIK dla każdego

     • Action learning

     • Jak wprowadzić metodę eksperymentu do szkoły