• Art and creativity in the wonderful world of Andersen
    • Art and creativity in the wonderful world of Andersen

    • 15.03.2018 19:42
    • Ten projekt dotyczył dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
     Proponowana tematyka i aktywności:
     1.Świat baśniowych postaci w twórczości J.Ch. Andersena
     2.Twórczość plastyczna - malarstwo, kolaże, wycinanki związane z opowieściami Andersena;
     3. Tworzenie opowieści z ilustracjami
     4.Ilustracja ruchowo- muzyczna inspirowana twórczością J.Ch. Andersena.
    • więcej