• Good Start, Grow Smart
    • Good Start, Grow Smart

    • 11.09.2018 19:30
    • Ideą projektu była popularyzacja wdrażania aktywnych metod uczenia się w oparciu o projekty edukacyjne z małymi dziećmi. Dzieci stają się "aktywnymi uczniami", zdobywając szersze umiejętności i kompetencje, które są ważne dla osiągnięcia sukcesu w życiu.

    • więcej
    • Art and creativity in the wonderful world of Andersen
    • Art and creativity in the wonderful world of Andersen

    • 19.08.2018 18:06
    • etw_certificate_13683_pl_andresen.pdf
     Ten projekt dotyczył dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
     Proponowana tematyka i aktywności:
     1.Świat baśniowych postaci w twórczości J.Ch. Andersena
     2.Twórczość plastyczna - malarstwo, kolaże, wycinanki związane z opowieściami Andersena;
     3. Tworzenie opowieści z ilustracjami
     4.Ilustracja ruchowo- muzyczna inspirowana twórczością J.Ch. Andersena.
    • więcej