• Lessons & Life
    • Lessons & Life

    • 02.10.2018 19:01
    • Szkoły partnerskie dokonały wymiany doświadczeń, porównań między treściami niektórych przedmiotów szkolnych i ich zastosowaniem w życiu codziennym. 
     Zajęcia były organizowane na lekcjach, kiedy każdy nauczyciel wskazywał praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. W ten sposób miała  miejsce wymiana dobrych praktyk, w szczególności w odniesieniu do przedmiotów szkolnych w poszczególnych szkołach. 
    • więcej
    • Let's know our traditions
    • Let's know our traditions

    • 02.10.2018 18:55
    • Projekt miał na celu poznać tradycje naszych kolegów i koleżanek z innych krajów. Ponadto doskonaliliśmy umiejętności z zakresu języka angielskiego.
    • więcej
    • LOOK AT MY WORLD
    • LOOK AT MY WORLD

    • 02.10.2018 18:49
    • Uczniowie poznawali siebie nawzajem zamieszaczając w portalu:
     - krótkie informacje na swój temat ( imię, zainteresowania),
     - pokazując zabytki swojego kraju, uczniowie mogli podać koordynaty niektórych pomników i zabytków,  partnerzy szukali ich w Google Earth.
      
    • więcej
    • Miracle of nature.
    • Miracle of nature.

    • 02.10.2018 18:38
    • Ten projekt trwał rok. Przez wszystkie cztery pory roku dzieci dzieci były bardzo aktywne.Obserwowały otaczający je świat, rysowały, fotografowały. Były świadkami zmian w otaczającym je świecie.
      
    • więcej
    • Childhood games
    • Childhood games

    • 02.10.2018 18:24
    • Projekt polegał na wymianie informacji na temat zabaw, które pozwalają na współna rozrywkę w grupie. Niektóre bardzo nam się podobały
    • więcej