• Kształty Europy w naszym plecaku.

   Kształty Europy w naszym plecaku.

   19.06.2018 20:31
   Międzynarodowy projekt edukacyjny został zaakceptowany.

   W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację projektu akcji Erasmus Plus. Całkowite dofinansowanie to 23.200 euro. Działania projektowe będą trwały przez 3 kolejne lata szkolne. Wspólnie z placówkami oświatowymi z Hiszpanii, Włoch, Turcji i Finlandii będziemy poznawać nie tylko nasze kraje partnerskie, ale również wspólnie uczyć się i bawić rozwijając kompetencje matematyczne i językowe.

   Wszystkie szkoły objęte projektem zgadzają się, że nauczanei geometrii jest niezwykle trudnym zagadnieniem.NIe ma w zasadzie wypracowanych metod skutecznego wprowadzania treści z tego zakresu do programu nauczania. Jest wiele aspektów indywidualnych, które rzutują na to, jak najlepiej pracować z dziećmi

   Po wspólnej analizie problemów i potrzeb naszych placowek określiliśmy następujące tezy, które chcemy potwierdzić:

   - Uczenie się musi opierać się na doświadczeniu.

   - Poszukiwania zmysłowe, od pierwszych lat życia, są kluczowe dla uczenia się.

   - Każda funkcja nauczania-treści zależy od motywacji, z jaką jest transmitowana.

   - Uczniowie w każdym wieku, nawet jako dorośli, uczą się wszystkiego, co nas zaskakuje i eksperymentuje , aktywizuje emocje.

   - Geometria jest jedną z głównych osi postępu różnych kultur i ważnym sposobem wzbogacania sztuki jako demonstracji kulturalnej.

   - Geometria dostarcza nam informacji o naszym pochodzeniu, ewolucji, kulturze oraz naszym naturalnym, społecznym i kulturowym otoczeniu.

   Tak więc celami szkół stało się:

   Wspólne opracowywanie strategii pracy.

   Stworzenie interdyscyplinarnej metodologii w nauczaniu geometrii.

   Naprawienie strategii metodologicznych i interwencje w środowisku przejścia pomiędzy obligatoryjnymi etapami edukacyjnymi.

   Poprawienie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, przekonanie naszych dzieci, że nauka jezyka angielskiego pomoże im w realizacji ich marzeń.

   Poznanie bogactwa kulturowego Europy pokaże naszym dzieciom, jak bogate jest życie na naszym kontynencie.