• Akademia zdrowego kręgosłupa

   Akademia zdrowego kręgosłupa

   19.08.2018 11:17

   Cele wyjazdów:

   o    Zapoznanie i z formami aktywnego spędzania wolnego czasu na basenie.
   o    Bezpieczne gry i zabawy w wodzie.
   o    Zgłębianie wiedzy o technikach pływania.
   o    Kształtowanie właściwych zachowań w miejscach publicznych.

  • Akademia młodego konstruktora

   Akademia młodego konstruktora

   19.08.2018 10:34

   Podczas zajęć dzieci:

   • dowiadują się, czym są roboty, jak są zbudowane i na jakiej zasadzie działają oraz w czym sa podobne do żywych organizmów,
   • rozwijają zdolności logiczneg myślenia i wyobraźni przestrzennej,
   • uczą się realizowania zadań w określonym czasie i przy ograniczonych zasobach,
   • poznają pojęcie algorytmu oraz uczą się podstaw programowania w prostym języku graficzno-tekstowym, z którm sobie doskonale radzą,
   • poznają zasady matematyki, fizyki i mechaniki na prostych przykładach oraz uczą się, jak te zasady zastosować w praktyce przy budowaniu robotów,
   • poznają zasady pracy w grupie, uczą się prezentacji własnych pomysłów oraz kreatywnego myślenia.

  • Arteterapia

   Arteterapia

   19.08.2018 10:25
   Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko lub osoba dorosła zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Odgrywa istotną rolę wobec, np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza się do ujawniania uczuć, gdzie są one tłumione bądź też wyrażane w niewłaściwej formie. Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniący innych sposób. Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji. 
       Sztuka pomaga kształtować osobowość dziecka - z jednej strony stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, zaś z drugiej strony przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi. 
       Podstawowym celem arteterapii jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu.

     

  • Akademia cyfrowej kreacji

   Akademia cyfrowej kreacji

   19.08.2018 10:17
   Akademia Cyfrowej Kreacji to jedna z wielu zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych w naszej szkole w ramach projektu "Akademia Kluczowych Kompetencji  Batory". 
   Zajęcia te adresowane są do uczniów z klas IV-VI. Uczniowie Ci przez cały rok samodzielnie lub w grupach przygotowują różne prace z zakresu grafiki komputerowej oraz tworzenia stron www. Podczas warsztatów wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt (laptopy, urządzenie wielofunkcyjne) oraz programy graficzne, do tworzenia stron www i galerii internetowych takie jak: Corel Draw, Corel Photo-Paint, Tux Paint.

  • Zajęcia unijne- Eksperymentariusze

   Zajęcia unijne- Eksperymentariusze

   19.08.2018 10:25
   Sami sprawdzamy i uczymy się.

   Najbrdziej skuteczne okazało się dochodzenie do prawdy na drodze doświadczeń i własnych obserwacji. Tego uczą się dzieci same i weryfikują własne doświadcznia i przemyślenia.